Thẩm mỹ sống

  • 20 điều tự nói với bản thân

    Jun 03, 2017

    Cuộc sống đầy chông gai vất vả, đôi khi ta tự đánh mất đi những thứ ta đang có, để rồi ta lại hối hận muộn màng. Ấy vậy mà ta sẽ có nhiều hơn khi ta vượt lên chính mình, khi ta sống có ước mơ, có hoài bão… Cố lên tôi ơi...! Rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với ta.